استادان ما

 

هما وزیری

   دکتر هما میرزا وزیری


دکتر هما میرزا وزیری : مدرس دانشگاه ، مربی مهارت های زندگی ، پژوهشگر مثنوی ، مربی روش های آرامش بخشی و مشاور می باشند . 
ایشان سال 1386 در رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه علامه طباطبایی فارغ التحصیل شدند و با رساله دکتری خود تحت عنوان " مهارت های زندگی در 4 اثر عرفانی " مطالعه و تحقیق خود در این حوزه را آغاز نمودند .
در آبان 1384 موسسه پرنیان مهر امید را تاسیس کردند و تدریس مهارت های زندگی ، جلسات عمومی شرح مثنوی و آموزش روش های آرامش بخشی را آغاز نمودند . 
خیلی خوشحال هستیم که ایشان را در کنار خود داریم و تجربیات ارزشمندشان را با شما به اشتراک می گذاریم .